Jag synkar min Palm med Ical+adressbok mha Isync.
Frågan är; synkas memo's? Och till vilken applikation i så fall?