• Medlem
  • International user
  • 2005-04-22 19:29

Vill man att programmet man skrivit i AppleScript Studio ska avslutas när man stänger huvudfönstret, kan man göra så här:

-- "will close" event handler för fönstret
on will close theObject
	return quit {}
end will close

on quit {}
	continue quit
end quit