Spanning av 4 diskar i Linux?

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • International user
  • 2005-04-17 20:39

Har stångats med att få mina 4 scsi-diskar av lite olika storlekar att synas och monteras.
Inte nog med detta, jag vill att dessa 4 diskar skall synas som en enda för användaren (mig)

Är en färsking på Linux och känner mig ganska rådlös.

Har förstått så här långt att diskarna måste finnas i etc/fstab för att synas, men vad skall det stå där?

Servern har en IDE-dik som den bootar ifrån.
Den nuvarande fstab ser ut så här:

LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner,kudzu 0 0

I bootloggen så ser det ut så här (utdrag):

SCSI subsystem driver Revision: 1.00
sym53c8xx: at PCI bus 0, device 20, function 0
sym53c8xx: setting PCI_COMMAND_PARITY...(fix-up)
sym53c8xx: 53c895 detected with Symbios NVRAM
sym53c895-0: rev 0x2 on pci bus 0 device 20 function 0 irq 10
sym53c895-0: Symbios format NVRAM, ID 7, Fast-40, Parity Checking
sym53c895-0: on-chip RAM at 0xfebfe000
sym53c895-0: restart (scsi reset).
sym53c895-0: Downloading SCSI SCRIPTS.
sym53c895-0: SCSI bus mode change from 80 to 80.
sym53c895-0: restart (scsi mode change).
sym53c895-0: Downloading SCSI SCRIPTS.
scsi0 : sym53c8xx-1.7.3c-20010512
blk: queue dfadc414, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
sym53c895-0-<1,*>: FAST-20 WIDE SCSI 40.0 MB/s (50.0 ns, offset 15)
Vendor: IBM Model: DRVS18D Rev: 0140
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 03
blk: queue dfadc614, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
sym53c895-0-<2,*>: FAST-20 WIDE SCSI 40.0 MB/s (50.0 ns, offset 31)
Vendor: IBM Model: DMVS18D Rev: 0100
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 03
blk: queue dfadc814, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
sym53c895-0-<4,*>: FAST-20 WIDE SCSI 40.0 MB/s (50.0 ns, offset 15)
Vendor: IBM Model: DRVS18D Rev: 0140
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 03
blk: queue dfadca14, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
Vendor: SEAGATE Model: ST19171W Rev: 0019
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
blk: queue dfadcc14, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
sym53c895-0-<1,0>: tagged command queue depth set to 8
sym53c895-0-<2,0>: tagged command queue depth set to 8
sym53c895-0-<4,0>: tagged command queue depth set to 8
sym53c895-0-<5,0>: tagged command queue depth set to 8
sym53c895-0: detaching ...
sym53c895-0: resetting chip
scsi : 0 hosts left.

Ser detta ok ut?

Mycket tacksam för all hjälp!

Diskar som finns i /etc/fstab är diskar som kan (auto)monteras i linux. För att få diskarna att uppfattas som en disk måste du använda dig av raid, i ditt fall mjukvaruraid. Observera att om en disk i arrayen går sönder så tappar du all data i arrayen, alltså alla diskar.

http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html

  • Medlem
  • International user
  • 2005-04-21 23:41

Tack DeeJam för ditt svar!

Jag har lyckligtvis redan löst problemet med hjälp av Webmin.
Som du säger var jag tvungen att göra en mjukvaruraid.

1
Bevaka tråden