• Medlem
  • International user
  • 2005-04-15 19:42

Ett sätt att lista alla "vanliga" användare på datorn. Användare som har en användarmapp i '/Users/'. Förutom 'Shared'.

for i in $(ls /Users/ | grep -v ^Shared$ )
do
echo $i
done