Hej, lyckades just koppla in en DVD-brännare (istället för hårddisken) i en Lacie hårddisk FW låda, se
http://www.99mac.se/forum/showthread.php?t=73205

Nu undar jag om det är möjligt att koppla in hårddisken i serie med DVD-brännaren på den 40 ledade kabeln och med gemensam strömförsörjning?

Följande citat gäller en bus i en dator, finns denna funktionalitet även i Lacie FW-interface?

Most mother boards offer 2 separate IDE channels and thus 2 connectors on the board. Each connector can support 2 IDE devices, be they disk drives, CD drives, tape drives, removable drives and so on. If a channel has 2 devices on it, one must be designated a master and the other a slave.