Har lite problem med att tränga genom metodiken för att använda XPATH - XSL på ett XML-objekt m h a PHP.

Vi har en befintlig sajt som kör i ASP och vars content ligger i ett par XML-filer. Tillvägagångssättet när en sida genereras är följande:

* ett xml-objekt definieras och XML-filen läses in
* en XPATH-query körs på XML-objektet för att definiera vilken nod som XSL-parsningen ska utgå från. Görs med selectSingleNode på objektet, och ett nytt XML-dokument returneras, som är en kopia av det första men där på något sätt specificerad nod används som utgångspunkt i XSL-parsningen.
* xsl läses in
* xsl appliceras på det nya xml-objektet med funktionen transformNodeToObject, och skrivs ut.

Jag försöker göra precis samma sak i PHP, men har ännu inte lyckats. Och det känns som om ASP har förvirrat mig och lett mig in på fel vägar, för så här bökigt ska det väl ändå inte vara?

Frågan är om det över huvud taget finns någon anledning att använda XPATH annat än i XSL-filen, men som sagt, jag har inte gjort det här innan, så all input är ytterst välkommen, för som det är nu sliter jag mitt hår...