Enligt InformationWeek kommer utrymmet som Yahoo erbjuder för sin gratismail att utökas från dagens 250Mb till 1Gb.

http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=159904735

MacNN hade länken.