• Medlem
  • 2005-03-19 00:45

I Lund måste det finnas många macanvändare som inte är direkt knutna till universitetet. Kanske finns det intresse för pubträffar med erfarenhetsdelgivning även här?