Behöver sätta upp pg-server med backup - tips?

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Bakgrund: vi använder samma hotell till de flesta av våra kunder. På sistone har dock servicen, uptimen och på det stora hela kvaliteten sjunkit till katastrofalt låga nivåer, och det fungerar inte när våra kunder, med konsulenter etc som är beroende av systemen, inte kan komma åt dem periodvis, om det så är under 15-minutersintervall.

Önskemål: att sätta upp (i detta fall) en dedikerad postgresQL-server hos kunden, för att säkra att de alltid kan nå sin data oberoende av ifall resten av internet går ner eller inte.

Tanke: vår tanke är att köpa en eller två minimacar, plus ev hårddiskar för back up, och ställa upp dem hos kunden, och låta såväl deras intranet som extranet hämta data från denna server.

Spørgsmål: hur löser man det hela med backup och med uptime på bästa möjliga sätt?

Finns det någon möjlighet att spegla 2 st minimacar, för att säkerställa att de hela tiden kör och kör med samma data, och låta den andra köra vidare om den första går ner?

Hur backuppar man en pgsql-databas på bästa sätt? Genom att låta cronscript dumpa databasen med jämna mellanrum, eller genom att låta ett cronscript kopiera hela datahierarkin periodvis, eller finns det möjligtvis inbyggt system i pgsql för att göra detta?

Helst vill vi alltså ha 2 st minimaccar körandes parallellt, och dessa ska kontinuerligt backuppa data från databaserna...

Visst ja, glömde: de ska köra OS X och administreras via Remote Desktop, då kunden som kommer i fråga i första hand och i utvärderingssyfte är belägen 3-4 timmars resa från København (Norra Jylland...)...

Hm, OS X ska ju kunna göra IP failover på något sätt men jag har aldrig provat det i praktiken. Däremot kan du sköta backupen av pgsql-databasen med Slony, som är den "officiella" replikeringslösningen för PostgreSQL. Slony kan även fixa failover, men eftersom den jobbar asynkront försvinner pågående transaktioner i failoverprocessen. Det rekommenderas därför att man alltid försöker göra en manuell switchover i stället, men om hela servern rasar är ju det liksom lite svårt. Det kommer att fixas i och med Slony-II, som kommer att jobba synkront och även klara lastbalansering, men det verkar tyvärr kunna dröja ett bra tag till.

http://slony.info/

Det här med "IP-failover" får nog någon förklara i detalj…

Slony ser till att det hela tiden finns en kopia av databasen på en annan server, eller?

Vad händer om data blir korrupt i huvuddatabasen? Blir den i så fall korrupt på det andra stället med? Finns det någon "history" med slony, så man kan gå tillbaka ett par timmar om kunden skulle ställa till med något (eller vi med, för den delen )..?

1
Bevaka tråden