• Medlem
  • Stockholm, Sweden, Sweden
  • 2005-02-24 19:35

Jag har två filer, skapade på en PC, som är avbilder av två CD-skivor. De är i formatet .cif. Hur öppnar/konverterar jag dem till en CD/imagefil?