Det hade varit intressant att höra era erfarenheter kring CRM-system för eposthantering.

Ett företag med tusentals kunder kan knappast ha en person som kollar info@fortaget.se eftersom det blir för sårbart och kommer leda till att den personer inte gör något annat än kollar mail.

Lösningen är ett enkelt CRM-system som hämtar eposten och presenterar den på ett vettigt sätt, exempelvis i form av "tickets" som går att flytta mellan olika ansvariga. Varje ticket har ett startdatum och en liten klocka visar hur länge en person fått vänta på svar.

Om en kund fått svar syns svaret i samma gränssnitt och vem som helst kan ta över en pågående diskussion om så behövs. Olika tickets kan ha olika kategorier etc.

Man kan se statistik för hur länge olika mottagare väntar med att svara, om det dröjer för länge kan ett ärende flyttas vidare automatiskt.

Ett sådant system är Cerberus som vi använder, det är gratis för 1 epostadress. Systemet fungerar utmärkt men skulle behöva en grafisk uppdatering i Skandinavisk stil:

http://www.cerberusweb.com/products_cerberus.php