Ansvar för skatteskuld?

Tråden skapades och har fått 9 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Oregistrerad
 • 2005-02-17 01:05

Om en person tar över (köper) ett företag för att sedan sälja av företaget 2 månader senare. Kan han då bli personligt ansvarig för skatteskuld som skatteverket beslutat om efter att han har sålt bolaget?

Förutsättningar är att ingen verksamhet har bedrivits under tiden som personen stod som ägare i företaget samt att personen i fråga inte har haft något att göra med företaget i övrigt.

Min erfarenhet är att detta inte är en exakt vetenskap.

Jag tror ordet "kan" tyvärr är svårt att bedöma eftersom skattemyndigheten nog väljer att gå den väg dom vill i detta läget. Säkrast är att inte stå på pappren. En situation kan ju uppstå där SKM kräver dig på pengar vilket får stora konsekvenser för dig fram till den dag då kravet återkallas.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2005-02-17 12:40

hmmm

Är det ett AB ?

 • Medlem
 • 2005-02-17 12:43

Tji

Tar du över ett bolag, så tar du över bolaget. Enkelt. Om det har varit verksamhet eller ej spelar ingen roll. Som kortspel med Svarta Per. Du måste sälja vidare och då helst före tidpunkter för skatter och deklarationer.

I alla fall träd ur styrelsen om det går.

Dock finns ingen köpare, ja, så kvarstår utträde av styrelsen med ansvaret för att upprätta kontrollbalansräkning om det inte vill sig väl. En annan variant är att låta köpet gå tillbaka om säljarna accepterar.....

I sämsta fall och med överblicken om att företaget inte kommer att lyfta, så får du begära likvidation hos PRV.

Hårt men så kan livet vara. Iofs känner jag inte hela historien, men har förmedlat min erfarenhet och på vilket sätt man borde gå till väga :rolleyes:

Om någon vet bättre; please enlighten me.....

Svarte petter

Visst är det så att man inte får sitta med svarte petter på hand. Jag tror svaret på frågan är att om Skattemyndigheten anser att betalningsskyldigheten uppstod när vederbörande var med i styrelsen (för det handlar ju om styrelse och inte om ägandet av aktierna) så kommer vederbörande att bli betalningsskyldig. Det kan ju också ta ett tag att bli avregistrerad ur styrelsen efter att man bytt. Det är också riktigt att styrelsen har plikt att upprätta kontrollbalansräkning vid behov och att man annars kan bli personligt ansvarig för bolagets skulder.

Får man fråga hur det kommer sig att man köper och säljer ett bolag inom två månader utan att driva någon verksamhet? *nyfiken*

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2005-03-02 08:17

Det är fortfarande intressant att fråga om det är ett AB
det framgår inte av texten ?

/Tangen

 • Medlem
 • Kungälv
 • 2005-03-02 09:46

Det är nog mycket troligt att den som någon gång har ägt bolaget också kan hållas som ansvarig för de skulder som bolaget har. Speciellt om det är en enskild firma eller handelsbolag och om skulderna kan anses häröra från den tid som personerna ägde bolaget. Då är ägarna solidariskt skyldiga att betala skulderna, som om de vore deras egna privata skulder.

Hade bolaget varit en egen juridisk person (AB), så hade man troligtvisblivit av med skulden genom att sälja bolaget. Om det inte är fråga om skatteflykt eller skattebrott.

Sannolikt AB vi pratar om

Ursprungligen av Macus:

Det är nog mycket troligt att den som någon gång har ägt bolaget också kan hållas som ansvarig för de skulder som bolaget har. Speciellt om det är en enskild firma eller handelsbolag och om skulderna kan anses häröra från den tid som personerna ägde bolaget. Då är ägarna solidariskt skyldiga att betala skulderna, som om de vore deras egna privata skulder.

Hade bolaget varit en egen juridisk person (AB), så hade man troligtvisblivit av med skulden genom att sälja bolaget. Om det inte är fråga om skatteflykt eller skattebrott.

Nja, en enskild firma kan man inte ta över. Det man då gör är att man själv startar en enskild firma (eller annan bolagsform) och möjligen tar över verksamheten men inte själva företaget.

Ett HB kan ju byta ut en eller flera delägare och då är man mycket riktigt solidariskt ansvariga för verksamheten. Men princinpen skiljer inte så mycket från AB i det att ansvaret går vidare till nya ägarna samtidigt som de gamla ägarna inte automatiskt fråntas sitt ansvar - om de anses ha försatt företaget på obestånd. Det som händer i ett AB på obestånd som inte har fullgjort sin skyldighet att upprätta kontrollbalans är att det i princip förvandlas till ett HB vad det gäller skyldigheterna. Styrelsen kan alltså få samma solidariska ansvar som i ett HB, så det gäller ett passa sig!...

Tangen: jag förutsätter att det är ett AB utifrån hur grundfrågan var utformad, men det är nog inte avgörande.

 • Medlem
 • Österåker
 • 2005-03-03 09:12

Vet inte hur det inverkar på aktuellt fall men en sak att komma ihåg är att när det gäller skatteskulder så är man som styrelsemdlem i ett AB skyldig att agera i samma ögonblick som man rimligen borde inse att företaget inte kommer kunna betala in pengar till myndigheterna (skatt, arbetsgivaravgifter etc). Att ett bolag ställer in betalningarna till tex leverantörer är inget myndigheterna bryr sig så länge de får sitt. Får de inte sitt så kan man som styrelsemedlem bli personligen betalningsansvarig.

Så om det i det aktuella fallet är ett AB så är nog frågan närmast: när kan man anta att man rimligen borde förstått att bolaget inte kommer kunna betala sina skatter?

2 saker

Khedron, du berör två viktiga saker här:

Det ena är att styrelsen så fort de inser, eller borde ha insett, att företaget är på obestånd så måste de upprätta kontrollbalansräkning. Gör de inte det så blir de ansvariga för _alla_ bolagets skulder.

Det andra är att när en skatteskuld förfaller till inbetalning (det må vara moms, arbetsgivaravgifter eller skatt på bolagets resultat) så tickar den över till att bli styrelsens ansvar. Om man försätter ett AB i konkurs dagen före en momsinbetalning så klarar man att behålla pengarna i konkursboet, men dagen efter så är det en prioriterad fordran. Saknas pengar i konkursboet så riskerar styrelsen att åka på det (tänket är väl: eftersom de borde ha gjort kontrollbalansräkning och slått ihjäl bolaget dagen innan).

1
Bevaka tråden