Hej!

Jag fösöker installera XML::Parser till Perl på min 10.3.8 med standard Perl 5.8.1 RC3.

Jan använder cpan för att installera och startar det med perl -MCPAN -e shell. Det här är vad som står när jag försöker installera XML::Parser

cpan> install XML::Parser
Running install for module XML::Parser
Running make for M/MS/MSERGEANT/XML-Parser-2.34.tar.gz
 Is already unwrapped into directory /Users/linus/.cpan/build/XML-Parser-2.34
 Makefile.PL returned status 512
Running make test
 Make had some problems, maybe interrupted? Won't test
Running make install
 Make had some problems, maybe interrupted? Won't install

Som synes har jag kört kommandot tidigare då den inte hämtar hem något, men vad kan menas med status 512?

/Linus

[edit] Ok, det fanns lite mer text när jag gjorde det första gången.. Det var lite svårt att hitta i. Men jag hittade det här iaf:

CPAN.pm: Going to build M/MS/MSERGEANT/XML-Parser-2.34.tar.gz

Note (probably harmless): No library found for -lexpat

Expat must be installed prior to building XML::Parser and I can't find
it in the standard library directories. You can download expat from:

http://sourceforge.net/projects/expat/

If expat is installed, but in a non-standard directory, then use the
following options to Makefile.PL:

  EXPATLIBPATH=... To set the directory in which to find libexpat

  EXPATINCPATH=... To set the directory in which to find expat.h

For example:

  perl Makefile.PL EXPATLIBPATH=/home/me/lib EXPATINCPATH=/home/me/include

Note that if you build against a shareable library in a non-standard location
you may (on some platforms) also have to set your LD_LIBRARY_PATH environment
variable at run time for perl to find the library.

Om jag kör locate expat får jag:

[linus@svartkatt ~/.cpan/build/XML-Parser-2.34]$ locate expat
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/lib-dynload/pyexpat.so
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/test/output/test_pyexpat
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/test/test_pyexpat.py
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/test/test_pyexpat.pyc
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/test/test_pyexpat.pyo
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/dom/expatbuilder.py
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/dom/expatbuilder.pyc
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/dom/expatbuilder.pyo
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/parsers/expat.py
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/parsers/expat.pyc
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/parsers/expat.pyo
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/sax/expatreader.py
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/sax/expatreader.pyc
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.3/lib/python2.3/xml/sax/expatreader.pyo
/usr/include/php/ext/xml/expat
/usr/include/php/ext/xml/expat/ascii.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/asciitab.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/expat.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/iasciitab.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/latin1tab.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/nametab.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/utf8tab.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/winconfig.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/xmlrole.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/xmltok.h
/usr/include/php/ext/xml/expat/xmltok_impl.h
/usr/share/doc/libxml2-2.6.7/html/tutorial/includexpath.c
/usr/X11R6/lib/libexpat.1.0.dylib
/usr/X11R6/lib/libexpat.1.dylib
/usr/X11R6/lib/libexpat.dylib

Frågan är nu hur jag fortsätter.

Senast redigerat 2005-02-15 19:11