• Medlem
  • Kristianstad
  • 2005-02-06 17:03

Det är väldigt många ggr som frågor ställs på problem men hur det sedan löste sig vet man inte. Det innebär också att frågan kommer upp på nytt.

Är det någon ide att man kommenterar att den hjälp man fick var bra.
Tex på vissa hemsidor får man svara på om det hjälpte eller hjälpte inte.
Svarar folk på dessa frågor?

Kanske det skulle finnas någon feedback där man får reda på hur det hela avlöpte.
Kanske med kryssrutor och kort info.

Det skulle onekligen göra forumet till en kunskapsdatabas.