BoingBoing skriver att Apple har ännu strängare regionkodningsregler än nödvändigt:

Citat:

Apple has a policy about region-changing that is more restrictive than it has to be

Går VLC runt om detta begränsning? (Vink: nej)