På jobbet har jag en OS X-server (10.3.7) som fungerar som filserver. Det finns en volym på c.a 4 GB som jag är extra mån om och undrar om det på något sätt går att automatiskt göra en back-up via internet till min hem-dator (OS X 10.3.7).

Servern har fast IP-nummer och min hem-dator står ju på mest jämnt, varför inte utnyttja det?

Det som vore allra smidigast vore om jag kunde ställa in så att min hem-dator automatiskt kopplar upp sig mot filservern en viss dag och tid (t.ex Fredag 01.00) och gör en spegling av innehållet. Jag har snabb lina i båda ändar och testade att göra detta manuellt via vanlig fildelning och det funkade perfekt.

Så, om jag vill göra en back-up, som autmatiskt startar en viss tid och dag, samt överför allt innehåll på ett säkert (krypterat?) sätt, dvs att ingen obehörig kan "snappa upp" det hela på resan genom internet. Vad har jag för alternativ då?
Om back-upen som hamnar på min hem-dator fick en oknäckbar kryptering helt automatiskt så vore det till och med ännu bättre. Men jag nöjer mig med automatisk back-up till att börja med.

Finns det några "billliga" alternativa lösningar, eller är det retrospect & co som gäller?