...funkar det utan någon typ av adapter, På en Dell 2005FPW

Pär och Mondo skrev att det funkar nedan medan Fimmer inte lyckades.....