Egen service av Mac mini

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1


http://apple.weblogsinc.com/entry/1234000917027372/
kan man läsa
1. Yes, it will boot headless, meaning with no display or video device connected, enabling you to have what I like to call an iServe.
2. While it is strongly recommended that you only have an Apple Authorized Service Provider crack it open and install RAM, hard drives, Airport and Bluetooth, it will NOT void your warranty if you do it yourself. As is standard operating procedure, however, anything you break while attempting anything on your own is not Apple’s responsibility and will not be covered under warranty. I think that is pretty much common sense.
3. Airport and Bluetooth can, in fact, be added after purchase. AirPort Extreme card and Bluetooth module attach to the Mac mini’s motherboard via a special connector and will be sold together as a kit for $129.
4. RAM is the most accessible upgrade once you get the case off. That much is clear from the picture.
5. All upgrades other than RAM are not as accessible, but accessing them won’t void your warranty, with list item #2 above in mind.
6. The reason the TOP of the Mac mini doesn’t glow and pulse (this is my only gripe so far) is that there wasn’t enough room to light it once the optical drive went in

Gör sticky!

Gör den sticky!
Hallberg, du kan väl översätta texten och ha kvar länken så kan väl en admin göra denna sticky? Jag känner på mig att vi kommer att få minst en fråga i veckan som lätt kan besvaras med dessa punkter.

  • Oregistrerad
  • 2005-01-15 14:12

Jag gjorde en översättning av meddelandet ovan..


http://apple.weblogsinc.com/entry/1234000917027372/
kan man läsa

1. Ja, den kommer att starta utan skärm, vilket tillåter dig att köra vad jag kallar en iServe.
2. Det rekommenderas starkt att du enbart låter Apples auktoriserade verkstäder öppna och installera internminne, hårddiskar, Airport och Bluetooth, så kommer din garanti inte att förbrukas om du gör det själv förutsatt att du inte har sönder något. Vilket jag anser är sunt förnuft.
3. Airport och Bluetooth kan trots allt installeras i efterhand. Airport Extreme- och Bluetoothmodulen ansluts till Mac minis moderkort med en specialanslutning och kommer säljas som ett paket för $129.
4. Internminnet är det du enklast kommer åt efter att ha öppnat datorn. Det är rätt tydligt från bilden.
5. Det är inte lika lätt att uppgradera annat än internminnet, men om du gör det kommer garantin inte att förbrukas, med punkt 2 i åtanke.
6. Anledningen till att inte ovansidan av Mac mini lyser och pulserar är för att det inte fanns tillräckligt med utrymme i lådan efter att den optiska enheten monterades.

1
Bevaka tråden