• Medlem
  • International user
  • 2005-01-14 19:50

I en AppleScript Studio app har jag en popup-meny (popup button) som ibland ska vara "enabled" och ibland inte. Valen i popuppen har även kortkommandon (key equivalent), äpple-1, äpple-2 o.s.v. Så långt fungera allt som jag tänkt mig. Men, när popuppen inte är "enabled", d.v.s det går inte att klicka på den med musen och göra ett val, fungerar fortfarende kortkommandon (key equivalent). Så ska den naturligtvis(?) inte fungera. Har jag "stängt av" popup-menyn, så har jag.

Kod exempel:

--Efter denna kod fungerar fortfarande 'key equivalent'. Yeeeeks!
set enabled of popup button "filter" of window "master" to false