Jag äger en LaCiebrännare som anv till PC tidigare. Kopplade in den (USB). Den vägrar bränna, men läser en CD. Varför? Jag vill direktkopiera från denna till Superdriven i PB12an, utan att först kopiera upp till datorn. Hur? Det gick bra med PCn.
Jan