• Medlem
  • Sollentuna
  • 2005-01-11 15:57

Jag har velat och velat, men till slut bestämt mig för att berätta hur man ändrar MAC-adressen permanent på sin nätverkport. Oavsett om det är på en bärbar eller stationär dator.

I grunden ligger att alla datorer idag har en nätverkskontroller med några kringkretsar (PHY & SROM). Det är SROM:et som tilldrar sig vårt intresse idag. Den innehåller nämligen parametrar om hur man vilka olika hastigheter och moder som PHY:et klarar av och hur man ställer in dom, men även ethernet-adressen eller MAC-adressen som vi också säger.

Drivrutinen till nätverksporten läser alltså in information från SROM vid inititering och agerar utefter den på olika sätt, men det handlar i stort om att man sparar undan MAC-adressen samt skickar ett sk. start-paket till nätverkskontrollern med bla en adresskarta för att filtrera MAC-adresser. Förut skedde denna filtrering i OS:t (med följd att det kunde gå segt ibland), men numera sköts detta av kontrollern och OS:t avlastas (Wow, tekniken går framåt!).

SROM:et är en krets som tillverkaren av nätverkskortet (eller motsvarande) måste programmera korrekt, annars kommer drivrutinen att skriva ned fel saker till nätverkskontrollern. Det har också hänt, varför man kan hitta intressant kod i tex tulip.c (för Intels DC21x4-serie) som hanterar defekta nätverkskort.
Vanligtvis så läser man enbart denna information, men det är inget som hindrar att man skriver ned ny information om man så vill. Exvis så är vissa PC-baserade licenssystem (FlexLM) baserade på MAC-adressen i licens-servern. Går nätverkskortet sönder (och man ersätter det med ett nytt = ny MAC-adress) så slutar licens-servern att fungera. Man kan begära en ny licensfil för det nya nätverkskortet eller så man kan skriva in MAC-adressen från det trasiga kortet.
Ett snarlikt exempel är det som nämnts i stulna-PB-tråden med routrar som klonar/kopierar MAC-adresser för ett ISP:s accesskontroll ska bli lycklig.

Därför vågar jag påstå att Hunter78 inte har helt rätt när han har påstått att det inte går. Inte heller att det finns några kontrollsiffror i MAC-adressen. Eller så var hans utbildning som han refererar till bristfällig. Och för att bekräfta Yozzis exempel så är detta alltså helt plattformsoberoende.

Lite (förslag på) referenser:
21143 PCI/CardBus 10/100Mb/s Ethernet LAN Controller Hardware Reference Manual
SROM Specification 21xxx devices
SROM programming tool kit