Som rubriken tycker så sparar inte osx min wep key. Jobbigt och skriva inen 128 bits key varje gång man ska använda datorn....

Väldigt jobbigt!