AirPort 2.0.4 fungerar med alla versioner av AirPort-kort och basstationer. Om du använder AirPort 2.0.4 med tidigare versioner av Apple AirPort-kort och/eller Apple AirPort-basstation, kan maskinvaran uppgraderas med nya funktioner.

Nya funktioner i AirPort 2.0.4
– Alternativet att ringa upp basstationen via en vanlig telefon och anslutningsmetoden PPP gör det möjligt att fjärransluta till basstationen och datorerna i det trådlösa AirPort-nätverket och det fasta nätverket.
– Kompatibelt med Windows-klienter som använder Point PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) med VPN (Virtual Private Network).
– Stöder flera anslutningar till portkopplade tjänster.