• Medlem
  • Kiruna
  • 2004-12-10 13:44

Har läst att flaggan -o har hårdkodats i Panthers shutdown. Denna är odokumenterad i Apples man-sidor, men enligt FreeBSD-manualen indikerar den direkt anrop av reboot istället för att en signal skickas till init-processen. Flaggan -o kräver dessutom antingen -h eller -r, vilket gör att man inte längre kommer åt single-user-mode utan att starta om.

i-beam$ sudo shutdown now
shutdown: -o requires -h or -r

Mest av nyfikenhet undrar jag om det finns nån med insikt i Darwin-källkoden som kan svara på om denna förändring är nödvändig tills övriga delar av systemet fixas, eller om man skulle kunna kompilera sin egen shutdown. (Enligt vad jag läst infördes hårdkodningen för att init helt enkelt struntade i signalerna, men jag skulle hellre tvingas skriva -o själv än att inte kunna använda shutdown för att gå till su-mode.)