Har ett problem som irriterar mig väldigt mycket. Då jag går över till design view i Visual Studios skrivs HTML-koden om väldigt mycket, och inte till det bättre, utan verkligen åt helvete, t ex nästlad HTML...

Så min fråga lyder, hur stänger man av autoformateringen i VS?

Lösning funnen:

Tools --> Options --> Text editor --> HTML/XML --> Format

Dock flyttar den fortfarande <link...> i headern :/

Senast redigerat 2004-11-22 22:17