PHP: error log

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Finns ett stycke i min php.ini som lyder:

Citat:

; Print out errors (as a part of the output). For production web sites,
; you're strongly encouraged to turn this feature off, and use error logging
; instead (see below). Keeping display_errors enabled on a production web site
; may reveal security information to end users, such as file paths on your Web
; server, your database schema or other information.
display_errors = On

; As stated above, you're strongly advised to use error logging in place of
; error displaying on production web sites.
log_errors = On

---

; Log errors to specified file.
error_log = "/php-error.log"

Jag har ändrat till citatet ovan, d v s slagit på felloggning (och även direktutskrift av dito) och försökt logga i roten. Men det sker inget över huvud taget - ingen fil, nada.

Vad gör jag fel?

/.scooter

Kanske en dum fråga, men har du kollat så att användarkontot apache kör under har behörighet att skapa eller skriva till filen i fråga? Om inte filen finns kommer den (logiskt nog) att behöva skapas, och om kontot inte har skrivbehörighet på rootkatalogen blir det ju lite svårt. Men eftersom det är en Mycket Dålig Idé™ att ge apache-användaren skrivbehörighet på rootnivå skulle jag rekommendera att skapa filen manuellt och ge apache skrivbehörighet för just den filen. Eller så att du helt enkelt lägger den på något bättre ställe längre ner i filsystemet, så är problemet löst

Jag försökte i /etc/httpd , men det fungerade inte heller… Var har php läs och skrivrättighet, förutom i webbfoldern?

PHP körs som samma användare som Apache, oftast www (på Mac OS X) eller nobody (många Linux). Således kan PHP skriva överallt där den användaren har skrivrättigheter.

Själv rekommenderar jag att lägga loggen tillsammans med alla andra loggar i /var/log/. Tror dock inte att www har skrivrättighet där dock. Det löser man genom att skapa filen manuellt och ge den rätt rättigheter:

sudo touch /var/log/php.log
sudo chown www /var/log/php.log
1
Bevaka tråden