• Medlem
  • International user
  • 2004-11-01 15:07

Apple seedar nu den andra builden av Tiger genom ADC till sina utvecklare. Det är Mac OS X 10.4 Tiger build 8A294 det är frågan om, en nästan 2 GB stor fil att ladda ner! Den förra släpptes under WWDC i somras.