På KTH i Södertälje kräver de numera inloggning på det trådlösa nätet.
Sidan som man får upp vid inloggning vill inte samarbeta med autoformulär tycks det som.
Det som irriterar är att man loggas ut direkt om man tappar förbindelse eller bara en kort stund är inaktiv. Som det är nu loggar jag in ca 50ggr per dag...

Jag tänkte att det kanske skulle gå att "spela in" ett script med manushanteraren, men jag har noll kunskap om detta app.
Det funkade tydligen inte att göra så som jag trodde med "inspelningen", alltså; klicka igång inspelning, öppna inloggningssidan, tabba mig runt och fylla i formuläret, klicka på stopp, kompilera.

Har testat en stund att skriva ett script, men jag lyckas inte med det jag vill.
Ska man be scriptet tabba sig runt, eller finns det annat vis att "hamna i rätt ruta"?
Jag tror inte jag riktigt fattat vad som krävs för att fylla i text heller...

Jag har, utan resultat, provat med ett par varianter av detta:

tell application "Safari"
activate
open location "https://netlogon-telge.lan.kth.se/login.html"
try
tab & tab & tab & tab

här vill jag skriva in "login"
tab
här vill jag skriva in "kth.se"
tab
här vill jag skriva in "lösen"
reurn
end try
end tell