• Medlem
  • Karlstad
  • 2004-09-29 12:12

Från den 12 november gäller ICANNs nya regler för flyttning av domäner från en registrator till en annan. Skälet är att många registratorer har jävlats med folk och helt enkelt vägrat släppa en domän till en konkurrent. Man har helt enkelt gjort det så krångligt som möjligt och många har faktiskt hittat på "regler" som dom använt sig av för att få behålla domänen och därmed tjäna en hacka.

ICANNs nya bestämmelser innebär att det blir avsevärt enklare att flytta en domän. Nackdelen blir att skurkar därmed får lättare att sno en domän som dom vill åt.

Därför bör man redan nu kontakta sin registrator och se till att alla domäner man har är "låsta", dvs måste låsas upp av dig personligen för att kunna flyttas.

De va allt.....

PS: ICANN är alltså den övergripande organisationen för alla domänregistreringar. Mer info finns här: http://icann.org/transfers/index.html