• Medlem
  • Stockholm
  • 2004-09-08 15:34

Startade just en diskussion här på 99mac:

Dags att köpa trådlöst??

...som handlade om kort/adaptrar för trådlöst till Mac.

Efter att ha skrivit min text i inlägget, ansåg jag att inlägget ifråga troligen intresserar många på 99mac, varför jag ville göra det lättare att "hitta" vid sökning...

Således lade jag i slutet till en "notering" med tekniska termer/förkortningar som passar väl in på mitt inlägg. Detta för att just göra inlägget lättare att hitta.

Detta förfarande kan ju närmast liknas vid webb-teknikens "meta-taggar", som läggs in i webbkoden för att just öka sannorlikheten att just den sidan/webbplatsen kommer upp i sökmotorerna.

Vore det inte möjligt/smart att ha en funktion som ger användaren möjlighet att lägga in just liknande "taggar" i sina inlägg.

Jag tänker mig antingen en separat inmatningsruta i webbsidan där man skriver in sina inlägg, alternativt i form av just en "tagg" (..likt bild/fetstil/länk/bild..) vilket ger mig en dialogruta där jag kan ange mina taggar.

Om sedan taggarna skall vara synliga för andra än författaren, ja det kan man också fundera på...

Bra idé, eller??

-Torkel