Har ett litet problem. Jag har gjort ett litet program i lasso som jag inte får att fungera.
Koden ser ut enligt följande:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Skicka epost</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
</HEAD>

<BODY>
[Output_None]
Ta emot innehållet i meddelandet från formuläret
[Var: 'From_Fnamn'=(Action_Param:'Fnamn')]
[Var: 'From_Enamn'=(Action_Param:'Enamne')]
[Var: 'From_Adress'=(Action_Param:'Adress')]
[Var: 'From_Postadr'=(Action_Param:'Postadr')]
[Var: 'From_Tele'=(Action_Param:'Tele')]
[Var: 'From_Epost'=(Action_Param:'EPost')]
[Var: 'Meddelande'=(Action_Param:'Meddel')]

[Var: 'Message'=$From_Fnamn + $From_Enamn + '<br>' + $From_Adress + '<br>' + $From_Postadr + '<br>' + $From_Tele + '<br>' + $From_Epost + '<br>' + $Meddelande]

[Var: 'From'=$From_FNamn + $From_Enamn + ' <' + $From_Epost + '>']

[Var: 'Host'='axus.axus.com'] (Mailservern)
[Var: 'To'='m.sjoling@saxnasboprojekt.com'] (Mottagaradressen)

Skicka meddelandet:
[Email_Send: -Host=$Host,
  -To=$Email,
  -From=$From,
  -Subject='AB Saxnäs KRO',
  -Body=$Message]

[/Output_None]
<P>Tack för ditt meddelande, någon kommer att 
svara på det så fort som möjligt. 
</P>
</BODY>
</HTML>

Jag får följande felmeddelande:

Error Message: File not found
Error Code: -9984

Action: nothing
Database: --
Table/Layout: --
Response: /send.axus form= Fnamn=Test Enamn=Test Adress=Test Postadr=Test Tele=1234 EPost=Test@Test.com Meddel=Test

Client Address: h24n2fls31o862.telia.com
Client IP: 213.66.201.24
Client Type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Server Date: Monday, August 30, 2004
Server Time: 19.27.46