• Oregistrerad
  • 2004-08-04 23:15

Om man konfigurerar Airport Express med en Mac som har tillgång till ett WEP-skyddat nätverk, flyttar Inställningsassistenten automatiskt över WEP-nyckeln för nätverket till Airport Express:en. Gör man jobbet via Ethernet blir det till att knappa in HEX-koden för nätet.
Testat på D-Links och 3Coms enklare trådlösa brandväggar. APX:em blir mao en nod i det befintliga trådlösa nätverket.
Vill man "förlänga" nätverket krävs WDS i den befintliga basstationen.

...Jo den finns på lager hos de flesta ÅF nu.