Sedan längre tid har jag problem med min PB G4/400. Med oregelbundna (nyckfulla) interfall uppträder små eller stora fält av flimmrande röd-rosa och/eller ljusgöna fält på skärmen. Fälten ser nästan "kromade" ut och uppträder på skrivbordet, i öppna applikationer och framförallt i grafiska dokument.
Ibland uppstår problemet plötsligt, ibland "växer" det fram, d v s först kommer små flimmrande fläckar som succesivt växer till stora - som värst nästan heltäckande fält. Problemet har hittills försvunnit lika plötsligt och nyckfullt som det uppstår efter några dagar. Ibland är datorn befriad från problemet i månader, ibland dyker det upp med någon veckas mellanrum. Kan någon lista ut vad som kan vara orsaken? Kabelglapp? Logikkort? Videokort? Jag har kollat pixlarna som alla verkar vara ok. Tack på förhand för alla initierade råd!