Rätten på kundens sida

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Uppsala
  • 2004-07-23 13:21

Är själv en "switcher" men har haft problem med min ibook g3 som köptes förra året - det vanliga logikkortsproblemet. Vad jag upptäckte var i och för sig ett vänligt bemötande från Apples support, men däremot ingen vidare skyndsamhet. Jag har läst runt här i forumet och sett att fler har irriterats på att behöva vara utan sin dator i flera veckor - vilket kan vara allvarligt särskilt för den som har datorn som nödvändigt arbetsredskap - även om det bara handlar om ordbehandling.

Proposition 1989/90:89 s. 122:
"Det får godtas att köparen måste underkasta sig ett visst besvär i samband med säljarens rättelse men, eftersom det inte är fråga om annat än att köparen skall få den köpta varan i det skick som följer redan av köpeavtalet, måste det kunna krävas att säljaren vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att köparen utan onödigt besvär skall få den köpta varan reparerad eller ersatt av en ny.
Den erbjudna rättelsen skall ske inom skälig tid. I annat fall kan köparen enligt 28 § kräva prisavdrag eller häva köpet. Tiden skall räknas från reklamationen och säljaren skall i princip vara beredd att omgående ta hand om varan och skyndsamt reparera den, om han vill utnyttja sin rätt att avhjälpa felet. [...] Om köparen måste vara utan varan i mer än en vecka, bör det i regel kunna krävas att säljaren ställer en ersättningsvara till köparens förfogande under reparationstiden.
[...]
En köpare skall inte behöva tåla att säljaren gör upprepade försök att avhjälpa samma fel. Om ett fel återkommer efter två avhjälpningsförsök, bör köparen i regel kunna vägra att gå med på fler försök. Är det fråga om olika fel, kan det dock vara rimligt att köparen får godta något fler reparationer. Även i den situationen lär man emellertid i regel ganska snart nå en gräns där ytterligare reparationer får anses medföra sådana olägenheter för köparen att denne har rätt att avböja säljarens erbjud ande om reparation."

Efter att ha hävdat min rätt för telefonisten på Apple (köpte datorn på AppleStore) skickades efter en viss tvekan en ersättningsdator från LAN-master som kom fram redan nästa dag med företagspaket, men då hade jag redan väntat i två veckor på reparationen så någon ytterligare skälighetsbedömning kan inte ha gjorts gällande av Apple. De här rättigheterna gäller för varje vara en konsument köper från en näringsidkare i Sverige (även inom EU om jag minns mina IP-studier rätt).

  • Oregistrerad
  • 2004-07-23 13:26

även om jag tycker att detta verkar rimligt, måste jag bara fråga vad det är du refererar ur? Proposition 1989/90:89 s. 122: låter som ett riksdagsförslag,eller beslutat? eller är det konsumentlköplagen eller vad?

  • Medlem
  • Uppsala
  • 2004-07-23 13:52
Ursprungligen av johan skaneby:

även om jag tycker att detta verkar rimligt, måste jag bara fråga vad det är du refererar ur? Proposition 1989/90:89 s. 122: låter som ett riksdagsförslag,eller beslutat? eller är det konsumentlköplagen eller vad?

Det är förslag till konsumentköplag det gäller och vad jag förstår så har inte riksdagen ändrat lagförslaget på så vis att propositionens tolkningsföreskrifter inte längre kan göras gällande. Konsumenträtten har ju snarare stärkts i jämförelse med vad som gällde för femton år sedan.

Jag har även tittat Karnovs lagkommentar av senaste upplaga, vilken också pekar på att skälig tid är "ett par dagar".

1
Bevaka tråden