• Medlem
  • Stockholm
  • 2004-07-06 20:30

Cross-post från Cocoa-listan:

Någon som vet om read i NSInputStream blockar medan den fyller buffern med data eller om den fylls asynkront i bakgrunden? Jag läser i detta fall över en socket. Är det t o m så att den data som read:maxLength returnerar redan är läst över nätverket och redan ligger i en buffer hanterad av nätverksstacken?

Eller för att komma åt pudelns kärna, kan jag börja parsa buffern direkt efter anropet till read:maxLength: utan att vänta på nästa spaceavailable-eventet?

//Kalle