Jag har stött på ett problem som jag hoppades kunna få hjälp med. Jag har en Powerbook vars hårddisk är partitionerad i två delar. På varsin partition huserar Mac OS X, respektive Mac OS 9. Datorn är kopplad till internet via en Airport station från Apple.

Att koppla upp sig mot denna fungerar fint under Mac OS X. Men i 9:an är det en annan femma.

Systemet vägrar koppla upp sig mot stationen och påstår att jag använder fel lösenord för att logga på den. Men jag använder rätt lösenord - precis samma lösenord som fungerar problemfritt i Mac OS X.

Härmed vänder jag mig, med mössan i hand, till den samlade 99mac intelligentian, av vilken jag hoppas erhålla svar och vägledning.