Semesterersättning

Tråden skapades och har fått 12 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Nu när jag slutar min nuvarande anställning har jag sex veckors innestående semester. Hur räknar jag ut hur mycket det blir "i handen"?

 • Oregistrerad
 • 2004-06-09 20:52

I grova drag sex veckors lön…

6*5 =30dgr*8=240 timmar, normal månadstid 173 timmar (eller något) så månadslön*1,38 i grova slängar…
(Och räkna med mycket skatt som du får tillbaka om ett år…)

Men det blir ju mycket mindre än 12% av lönen... *förvirrad*

Från rixlex:

16 § Semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under
intjänandeåret förfallna lön i anställningen.

 • Oregistrerad
 • 2004-06-09 21:06

Det har du rätt i - man har ju en extragrunka oxå…

Vilket betyder att om jag tar ut föräldraledighet samtidigt som jag får semesterersättning från gamla jobbet och jobbar lite för farsan så har jag råd med en G5:a... Är det här för bra för att vara sant?

 • Oregistrerad
 • 2004-06-09 21:12
Ursprungligen av David Molarin:

Vilket betyder att om jag tar ut föräldraledighet samtidigt som jag får semesterersättning från gamla jobbet och jobbar lite för farsan så har jag råd med en G5:a... Är det här för bra för att vara sant?

Blir barnet lyckligare av det?

(Inte barnet i dig då alltså )

Ursprungligen av Pär:

Blir barnet lyckligare av det?

(Inte barnet i dig då alltså )

Den stora tjejen skulle bli lycklig. Hon gillar att data. Björnes magasin och Nemo samt Barbie på nätet...

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2004-06-09 23:25

Om jag minns rätt från nån gång för längesen när jag senast slutade på ett jobb så får man ut 5,4 % av en månadslön per innestående semesterdag. Så om du har 30 dagar innestående blir det totalt 162 %. Låter det rimligt?

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19770480.HTM

Beräkning av semesterlön

16 § Semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen.
Vid beräkning av lönen under intjänandeåret skall i lönesumman ej inräknas annan semesterlön än sådan som avses i 22 § eller permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester. I lönesumman skall ej heller inräknas ersättning som har utgått för dag, då arbetstagaren helt eller delvis har haft sådan ledighet från arbetet som är semesterlönegrundande enligt 17 §. För varje sådan dag skall arbetsinkomsten i stället ökas med ett belopp, motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst i anställningen under övrig tid av intjänandeåret. Har arbetstagaren då ej haft någon inkomst i anställningen, skall semesterlönen beräknas med hänsyn till den inkomst som det kan antagas att han skulle ha haft, om han under denna tid hade arbetat för arbetsgivarens räkning. Lag (1992:1329).

Semesterersättning

28 § Upphör arbetstagare att vara anställd hos arbetsgivaren innan han har erhållit den semesterlön som han har tjänat in, skall arbetstagaren i stället erhålla semesterersättning, i den mån ej annat följer av 31 §.
Motsvarande skall gälla om arbetstagares anställningsvillkor ändras så att semesterledighet med semesterlön skall utgå redan under intjänandeåret. I sådant fall skall bestämmelserna om semesterersättning tillämpas som om anställningen upphört vid den tidpunkt från vilken de nya anställnings- villkoren skall gälla.

29 § Semesterersättning bestämmes enligt grunderna för beräkning av semesterlön. För arbetstagare, som har rätt till fri kost i arbetsgivarens hushåll, skall kostersättning dock utgå endast för det antal dagar för vilka semesterersättning skall beräknas.
För sparade

Okej, jag kan inget om semesterlöner och bryr mig inte heller. Naturligtvis unnar jag dig dock en G5:a och hälsar dig välkommen till Borås och det nya jobbet (tyvärr misstänker jag att dina nya arbetskamrater sitter med PECE, så det lär väl inte blir någon G5:a den vägen).

Hojta när du kommer till Borås så kanske man kan få komma till det ny jobbet på en fika?

 • Oregistrerad
 • 2004-06-10 13:18

En annan fråga angående semesterlön. Ska detta även ges till dom som jobbar efter timmanställning? Eller är det bara del- och heltidsanställda som får den lönen? Och, om inte, borde inte jag som timmanställd få ut semesteresättningen varje månadsutbetalning ist?

Ursprungligen av KoTTeN:

En annan fråga angående semesterlön. Ska detta även ges till dom som jobbar efter timmanställning? Eller är det bara del- och heltidsanställda som får den lönen? Och, om inte, borde inte jag som timmanställd få ut semesteresättningen varje månadsutbetalning ist?

Anställes arbetstagare för arbete, som avses skola pågå högst tre månader och omfatta högst sextio timmar, och varar arbetet ej längre tid, saknar arbetstagaren rätt till semesterledighet.

I fråga om arbetstagare som i annat fall anställes för viss tid, viss säsong eller visst arbete får avtalas, att arbetstagaren ej skall ha rätt till semesterledighet. Vad nu sagts gäller ej, om anställningsavtalet avser eller anställningen varar längre tid än tre månader.

Saknar arbetstagaren i fall som avses i detta stycke rätt till semesterledighet, äger han rätt till semesterersättning för anställningstiden hos arbetsgivaren.

 • Oregistrerad
 • 2004-06-10 14:25

Ok, tackar björnström!

1
Bevaka tråden