//edit//
Här beskrev jag mångordigt och ingående mitt problem att byta från Bostream Xstream till Scream... men efter två irriterade, hungriga kvällar med en hustru som varit på gränsen att ta barnen och dra, hittade jag äntligen felet.
Jag hade glömt att manuellt ändra ip-adressen i Airporten...
Dumstrut på!

Senast redigerat 2004-06-03 20:26