Aloha. Vad använder ni er av för webläsare i Tungsten T3? Fungerar t.ex. Flash o.dyl? Vad rekommenderar ni?

Tackar på förhand!

Nilexsson