Jag behöver ett par Airport basstationer. Vilken modell spelar ingen roll, priset är viktigare.
Alla förslag beaktas.

Kontakta mig via PM eller mail.