Jag har alltid saknat att man på 99mac inte kan hitta den ny information som publiceras i "AppleCare Knowledge Base"... skulle kunna höja kunskapsnivån för oss alla ifall det gick att få, kan kanske räcka med 1 uppdatering/vecka där svensk rubrik samt amerikansk URL-hänvisning anges.