Det verkar som Danskarna sneglar på 99mac och bygger om.

http://macnyt.dk/