Hej!

Har precis börjat med Objectiv-C och XCode. Jag har tidigare gjort ett antal program i RealBasic tillsammans med MySQL. En anledningen till att jag tittar på XCode skulle vara att programmen körs snabbare från ett C än basic-språk. Tyvärr fick jag inte detta till att stämma. RealBasic var nära dubbelt så snabb på att presentera 27000 poster i en listbox istället för XCodes NSTableView. Jag har säkert gjort fel när jag programmerade XCode. Min kod känns tung... För kommunikation mot MySQL använder jag SMySQL 2.2.3 av Serge Cohen. Är detta bra framework eller finns det bättre? Hur som helst här är en bit av min kod: Vad kan man göra för att snabba upp processen? Tycker while och for satserna känns klumpiga.

MCPConnection *theConnec = [MCPConnection alloc];
MCPResult *theRes;
NSDictionary *theDict;
NSArray *theColNames;

theRes = [theConnec queryString:@"select * from dbList"];
theColNames = [theRes fetchFieldsName];
tableData = [[FixedTableDS alloc] initWithRowCount: [theRes numOfRows]];

while (theDict = [theRes fetchRowAsDictionary]){
for (j=0; j<[theColNames count]; j++) {
[theColNames objectAtIndex:j]]);
[tableData
setData: [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys: [theDict objectForKey:
[theColNames objectAtIndex:j]],[theColNames objectAtIndex:j], nil]
forRow: i];
}
}

[theList setDataSource: tableData];