Från och med nu finns även din iPod med i profilfältet till vänster om dina inlägg - fältet är även länkat till iPod.se.

Uppdatera din profil idag!
http://99mac.se/forum/profile.php?do=editprofile