Jag undrar lite över vad Fuji Lanovia Quattro kostar utan C-dot funktion?

marcus :m