Applescript för gruppfax

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag skulle behöva ett gruppfax Applescript.
I 10.3 kan jag faxa och ta emot fax men nu skulle jag vilja gruppfaxa till en mängd nummer.
Kan någon plita ihop ett Applescript som tar numren från någonstans (textfil eller databas) och sedan skickar ett och samma fax till alla nummer.

Hur snabbt kan någon fixa det?
Kan tänkas att personen kan få betalt för det också.

Skrik till.

Detta är superenkelt att fixa. I alla fall fax delen.

det är bara att skapa en for loop och i den utföra

do shell script ("fax send "& number & " " & filename)

Orkar tyvärr inte sätta ihop det ikväll men det borde inte bli längre än 10 rader kod om du vill plocka från en textfil.

Cool!
När kan du hjälpa mig med det?

Ännu bättre vore det om man kunde hämta faxnumren från Adressboken. Gärna om man gjort en speciell grupp för de som ska ha fax.

Några fler som har någon idé?

Jag nöjer mig med att klistra in ett script jag har liggande för att skicka epost via Entourage till alla epostadresser jag petat in i olika poster i en FileMaker Pro-databas.

(*
SKICKA EPOST MED FILEMAKER PRO OCH ENTOURAGE
----------------------------------------------------------------
Av: Intelligent Mammals HB, Ola@intelligentmammals.com, 2002-09-09
http://www.intelligentmammals.com/ 
0709-66 01 99

Detta manus är ytterligare ett test, denna gång för att kolla hur man skickar epost
med FileMaker Pro och Microsoft Entourage.

Delar av detta manus kommer från "Applescript for Applications", sid 335 och framåt.

Vi skickar epost till alla poster som finns i databasen "Epostparametrar". 


*)

tell application "FileMaker Pro 6"
	activate
	open file "Epostparametrar"
	(*
	Här petar jag in ett värde i global-fältet Batch_nr, denna info skall komma från ett annat ställe egentligen
	*)
	set cell "Batch_nr" of record 1 to "XXXYYYZZZ"
end tell

tell application "Microsoft Entourage"
	activate
end tell

(*
Vi tar fram parametrar om epostmeddelandet ur posterna i databasen.
*)

tell application "FileMaker Pro 6"
	-- activate
	tell document "Epostparametrar"
		repeat with i from 1 to number of every record
			set From_Email to cell "From_Email" of record i
			set From_name to cell "From_Name" of record i
			set To_Email to cell "To_Email" of record i
			set To_Name to cell "To_Name" of record i
			set email_message to cell "cMessage" of record i
			set email_subject to cell "Subject" of record i
			
			(*
			Nu skickar vi epost
			*)
			tell application "Microsoft Entourage"
				make new outgoing message at the out box folder with properties ¬
					{subject:email_subject, content:email_message, recipient:{{address:{display name:To_Name, address:To_Email}, recipient type:to recipient, delivery status:unsent}}}
			end tell
		end repeat
		(*
		Nu loggar vi in på servern och skickar all epost.
		*)
		tell application "Microsoft Entourage"
			activate
			connect to POP account "Applescript"
			(*
				Detta är en klumpigt kodad wait-loop som tar för mycket systemresurser i anspråk.
				*)
			repeat while connection in progress
			end repeat
			send
		end tell
	end tell
end tell

Jag har inte testat detta sedan jag ändrade från Outlook Express till Entourage.

/Ola

1
Bevaka tråden