Apple har uppdaterat GarageBand till version 1.0.1. Hämta här.

"This update clarifies specific alert dialogs regarding system performance."

Ciryon