• Medlem
  • Bollnäs
  • 2004-02-07 12:38

Jag har gjort ett formulär som öppnar tre textfiler, tvättar dem och skriver dem i en tabell (layoutexempel) samtidigt som de även skrivs till varsitt formulärfält för att kunna redigeras och uppdateras.

Problemet är att jag får ett mellanslag och fem tabbar i slutet på den sista textfilen i formuläret. Tabbarna finns inte i den fysiska filen, utan bara i formuläret. För att lösa det har jag försökt att ta bort tabbarna vid tvätten, och lyckats så tillvida att de inte skrivs till filen. Men de fortsätter att dyka upp i formuläret.

Mycket märkligt, tycker jag, eftersom jag gör på exakt samma sätt för de andra textfilerna och där blir det inga tabbar.

Om någon har en lösning på mitt problem så vore jag oerhört tacksam.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transi...">
<html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml>

<?

					function Do_Cleanup ($article) {
					$article = nl2br($article); // Ersätter radbrytning med html-kod
					$article = stripslashes($article); // Tar bort alla backslash
					return $article;
					}
					
					// 
					 if ($datum) 
					{
					$datum = ereg_replace("\r\n\r\n", "\n\n", $datum);
					$datum = "$datum"; 
					$fp = fopen ("../global/includes/chart/date.php.bok", "w"); 
					fwrite ($fp, $datum); 
					fclose ($fp); 
					} 
					
					$txtDatum = file("../global/includes/chart/date.php.bok");
					$txtDatum = implode("", $txtDatum);
					$txtNaturalDatum = stripslashes($txtDatum);
					$txtDatum = Do_Cleanup($txtDatum);
					

					
					//
					
					// 
					 if ($chart) 
					{
					$chart = ereg_replace("\r\n\r\n", "\n\n", $chart);
					$chart = "$chart"; 
					$fp = fopen ("../global/includes/chart/chart.php.bok", "w"); 
					fwrite ($fp, $chart); 
					fclose ($fp); 
					} 
					
					$txtChart = file("../global/includes/chart/chart.php.bok");
					$txtChart = implode("", $txtChart);
					$txtNaturalChart = stripslashes($txtChart);
					$txtChart = Do_Cleanup($txtChart);
					
					
					
					//

					//
					if ($bubblare) 
					{
					$bubblare = ereg_replace("\r\n\r\n", "\n\n", $bubblare);
					$bubblare = ereg_replace("\t", "", $bubblare); // Tar bort tabbar
					$bubblare = "$bubblare"; 
					$fp = fopen ("../global/includes/chart/bubblare.php.bok", "w"); 
					fwrite ($fp, $bubblare); 
					fclose ($fp); 
					} 
					
					$txtBubblare = file("../global/includes/chart/bubblare.php.bok");
					$txtBubblare = implode("", $txtBubblare);
					$txtNaturalBubblare = stripslashes($txtBubblare);
					$txtBubblare = Do_Cleanup($txtBubblare);
					
					
					
					// 
					

?>

<?php

// Ange användarnamn och lösenord
$username = "användarnamn";
$password = "lösenord";

if ($_POST['txtUsername'] != $username || $_POST['txtPassword'] != $password) {

?>
<head>
<link href="/global/default.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html"; charset="iso-8859-1"><title>Logga in</title></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="document.login.txtUsername.focus()">

<table width="100%" height="96" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" height="10"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
	<table width="170" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tr>
	<td>
	<span class="headlineColumn">Inloggning</span>
		<form name="login" method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
		<label for="txtUsername" class="menu">Användarnamn:</label>
		<br />
		<input type="text" title="Ange ditt användarnamn" name="txtUsername" />
		<label for="txtPassword" class="menu">Lösenord:</label>
		<br />
		<input type="password" title="Ange ditt lösenord" name="txtPassword" />
		<input name="Submit" type="submit" value="Logga in" />
		</form>
	</td>
	</tr>
	</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>


<?php

}
else {

?>

<head>
<link href="/global/default.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html"; charset="iso-8859-1"><title>Redigera topplistan</title></head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="document.update.datum.focus()">

<table width="100%" height="96" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="10"> </td>
<td width="170" valign=top>
<br />

	<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="170" bgcolor="#A1A5A9">
	<tr>
	<td align="center" valign="top" bgcolor="#DDDDDD" class="headlineColumn">
	Låtarna som funkar bäst<br />
	<span class="plaintextColumn">
						<? print $txtDatum; ?>
	</span></td>
	</tr>
	<tr align="left" valign="top">
	<td valign="top" bgcolor="#FFFFFF" class="plaintextColumn"><p>
						<? print $txtChart; ?>
	</p>
	<div align="center"><span class="plaintext"> Bubblare </span><br />
						<? print $txtBubblare; ?>
	</div>
	</td>
	</tr>
	</table>
					
</td>
<td width="10"> </td>
<td>
<br>
<form name="update" method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
<span class="menu">Redigera datum</span><br>
					
<? echo "<input type=\"text\" class=\"formtextfield\" name=\"datum\" value='"; print $txtDatum; echo "'/>"; ?>				
<br><br>
<span class="menu">Redigera topplistan</span><br> 
<? echo "<textarea name=\"chart\" class=\"formtextarea\" cols=\"60\" rows=\"10\">"; print $txtNaturalChart; ?>
</textarea>
<br><br>
<span class="menu">Redigera bubblare</span><br>
<? echo "<textarea name=\"bubblare\" class=\"formtextarea\" cols=\"60\" rows=\"10\">"; print $txtNaturalBubblare; ?>					
</textarea>
<br>
	<table width="350" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tr>
	<td align="right"><input type="reset" name="reset" value="Återställ" /></td>
	<td width="230" align="right"><input name="submit" type="submit" class="formtextfield" value="Uppdatera" /></td>
	</tr>
	</table>
<? echo "<input type=\"hidden\" name=\"txtUsername\" value=\"$username\" />"; ?>
<? echo "<input type=\"hidden\" name=\"txtPassword\" value=\"$password\" />"; ?>
</form>
	
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>


<?php

}

?> 

EDIT:
Det löste sig genom att jag skrev om koden för sista formulärfältet där man uppdaterar bubblarna. Klart märkligt... Tabbarna måste ha smugit sig in i koden på något sätt. Fattar inte hur, bara?!? Men nu fungerar det som det ska.

Senast redigerat 2004-02-08 18:23