Jag har gjort ett enkelt script som loggar mountar ett par nätverksenheter när jag startar upp..
Ser ut som följer:

tell application "Finder"
mount volume "smb://ip;patrikj:lösenordet@ipd-web2/wwwroot"
mount volume "smb://ip;patrikj:lösenordet@ipd-web3/wwwroot"
end tell

problemet är att i båda nätverksenheterna så heter katalogen som jag mountar "wwwroot". Kan man montera volymen med ett alias? Tex så att "wwwroot" under ipd-web2 får namnet "ipd-web2" osv

Om det nu går, hur ser det ut?