v4: Premiär för Kharma på 99mac

Tråden skapades och har fått 138 svar. Det senaste inlägget skrevs .

99mac introducerar begreppet Kharma i forumet från och med idag - ett system som redan finns i drift på vårt systerforum Offtopic.se.

En direkt förklaring av ordet Kharma ger oss:
Den kraft som genererats av en persons handlingar och agerande.

Vi vill alla ha ett intressant och givande forum som innehåller många spännande diskussioner, tips och kommentarer. Om forumet fylls av ointressanta strunt blir det alltmer ointressant att besöka Offtopic.se.

Varje medlem har från och med idag Kharma synlig på varje inlägg. Om du tycker att ett inlägg är så bra att det ökar en annan medlems Kharma kan du klicka på personens Kharmaräknare. Där måste du även ange en anledning till att du vill förändra Kharma. Mottagaren kommer kunna se vad du har angivit för anledning.

Det går även att minska Kharma men det ska göras sällan och kräver också en anledning.

Medlemmar som varit aktiva länge på Offtopic.se har mer att säga till om än andra. En medlem ökar eller minskar normalt Kharma med en poäng. För varje år man varit medlem ökar denna styrka med ett, likaså ökar styrkan för varje 1000-tal inlägg man skrivit.

Exempel: en medlem som varit aktiv i två år och har 1000 inlägg har styrkan: 1+2+1=4. Den medlemmen ökar eller minskar andras Kharma med 4 poäng med ett klick.

Några regler för att stoppa missbruk av systemet:

- Du måste ha minst 50 inlägg för att påverka andras Kharma.
- Du måste ha minst Kharma 10 för att få påverka andras Kharma.

- Du får endast ändra Kharma på 10 medlemmar per dag.
- Du får måste ge 25 personer Kharma innan du får ge samma person Kharma igen.

Vi har goda förhoppningar att detta kommer hjälpa oss att öka trivseln och kvaliteten på forumet. Om inte systemet fungerar kommer vi avaktivera det om en månad från idag.

 • Medlem
 • 2004-02-04 15:45

Jag är mer positv till kharma här än på Offtopic. Här är det nog mindre risk för att systemet spårar ur och missbrukas, det är ju mindre tyckande och mer hårda fakta här. Dessutom striktare och klarare regler. Bra med lite självsanering i 99mac av oss medlemmar om det skulle behövas och mindre risk att moderatorerna får ta all skit.

 • Medlem
 • 2004-02-04 15:49

Japp här kommer Kharman helt till sin rätt och vi (jag) offtopic postare får skärpa till oss lite extra...bra!

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2004-02-04 16:00

Behandlas antalet inlägg och kharman helt skillt för 99mac och offtopic?

Ursprungligen av Alfa:

Behandlas antalet inlägg och kharman helt skillt för 99mac och offtopic?

Ja - sajterna är helt skiljda.

 • Oregistrerad
 • 2004-02-04 16:19

Låter nästan som Lunarstorm, fast verkar vara en anning bättre

Jag är nöjd med denna uppdatering

Det verkar som om alla har startat på 10 kharmapoäng. Är inte systemet igång än?

OT: Jag har varit inne i 10 minuter nu och ver. 4 ser strålande ut!

Jag har lite mer än 10

Alla börjar på 10 och tanken är ju att Kharma tilldelas inlägg som är givande, inte personen själv.

 • Oregistrerad
 • 2004-02-04 18:47

Kan inte låta bli att bidra med klippen nedan. Som jag ser det måste målet vara att få karma noll.
:rolleyes:

kar´ma subst. ~n
ORDLED: karm-an
• (summan eller resultatet av) en människas handlingar under hennes liv som bestämmer hennes nästa liv; centralt begrepp i indiska religioner (hinduism, jainism och buddism)
HIST.: sedan 1878; av sanskrit karman 'gärning'

2004-02-04 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O816915

karma [ka´r-] (sanskrit, 'handling', 'gärning'), även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte bara handlingen utan även resultatet av handlingen. Begreppet hade i Vedatexterna sitt ursprung i offerhandlingen men omvandlades till ett allmänt etiskt begrepp och vidgades till att beteckna förhållningssättet till rådande regler. Detta innebar att de handlingar som sker enligt dharma också är en av de möjliga vägarna (karmamarga) till frigörelse (moksha) från återfödelser (samsara), vilket framställs bl.a. i Bhagavadgita. I andra sammanhang inom hinduismen har karma fått en mer fatalistisk tolkning och är mer eller mindre en egenskap hos individen, många gånger tolkad som orenhet. Guden är fri därifrån och först när karma över huvud taget inte längre finns kan själen bli fri i guden.

I buddhismen står karma för alla de okunskaper och lidanden som ger avhängighet och orsakar återfödelse. I jainismen har karma en speciell tolkning och betraktas som materiell och av många arter. Dessa genomtränger de levande varelserna, vars mål är att renas därifrån.

2004-02-04 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=222293


karmalagen, begrepp inom indisk filosofi, den för hela det indiska och av indiskt tänkande påverkade området gemensamma föreställningen att en individs handlingar har lagmässigt bestämda konsekvenser för (i första hand) denna individ, antingen i detta livet eller i ett kommande. K. har mera karaktär av (postulerad) naturlag eller metafysisk princip än av moralisk regel och har utformats på högst olika sätt i olika religiösa traditioner.

2004-02-04 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=222296

Är det inte egentligen fel att använda yin-yang som symbol för att ge karma, då yin-yang hör mer hemma i daoismen än i buddhism/hinduism.

I övrigt så tror jag allt att karma kan vara vettigt, då det påvisar kvalitet iställer för kvantitet

Kharma kan nog vara bra, tänk om sedan kunde omvandlas till t ex ett presentkort i slutet på året. Då kanske en och annan skulle inspireras att verkligen lägga ner tid och omtanke på det de skriver så att man slipper en massa ordbajs.

Martin har 30 kompisar:)

Jag har inga

 • Oregistrerad
 • 2004-02-05 06:27

Det som jag, efter lite funderingar, runt det här med kharmasystemet, oavsett om det är här eller på offtopic,är för var och en att få feedback på vad man skriver och ger uttryck för. Och sen reflektera om det är den typ av feedback eller kommentarer som man vill ha, av det man gör.

Poängen känns väl inte så intressanta egentligen utifrån personlig bedömmning, tycker jag. För egentligen säger dom ju inte så mycket om kvaliteten heller, faktiskt, utan om antal människor som har uppfattat det som man skriver som positivt eller negativt på något sätt.
Det blir en parameter för antal i alla fall, fast på ett annat sätt än i antal inlägg. Mer i antal uppskattning, men egentligen ingenting om värdet i uppskattningen. Det kan man ju bara avgöra själv i kommentarernas relevans.

Mina tankar så här på morgonkvisten

Halloj!
Det är någon som fått något om bakfoten!
Ingen kharma = bra
Kharma = dåligt
Mycket kharma = mycket dåligt

Kharma är som smutsen man samlar på sig

Ojdå jag måste ändra mig. vävögnaren hoppade för snabbt och jag missade CONDONs utförliga text.
Nåja det framgår ju klart och tydligt att den som strävar efter hög kharma är lurad.

 • Medlem
 • 2004-02-05 17:06

Verkar som om man måste göra ett inlägg för att kolla sin Kharma.
(Hittar ingen Kharmameter på min profil)

Istället för Kharma

Jag har ett förslag till dig Martin. Du som har lite koll på Membros forum har kanske sett att dom har ett system för att se hur aktiva medlemmarna är på forumet. Jag lägger in min status här som ett exempel.

Tomas Pärlestig

Login: (räknar ett per dygn) 99 X 1 = 99
Lästa debattinlägg: 544 X 1 = 544
Skickade debattinlägg: 62 X 2 = 124
Skapade filer: 1 X 10 = 10
Skickade kommentarer: 0 X 2 = 0
Lästa ärenden: 1 X 6 = 6
Lästa händelser: 2 X 6 = 12
Profil ifylld: 1 X 100 = 100
Foto uppladdat: 1 X 50 = 50
Godkända ärenden: 0 X 25 = 0
Godkända händelser: 0 X 25 = 0

--------------------------------------------------------------------------------

Statuspoäng: 945

Jag tror att ovanstående är bättre än nuvarande Kharma då det speglar bättre hur pass aktiv någon är på forumet.

Mvh Tomas Pärlestig

Ursprungligen av xplane:

Jag tror att ovanstående är bättre än nuvarande Kharma då det speglar bättre hur pass aktiv någon är på forumet.

Jo, fast poängen med Kharma är ju att det ska spegla uppskattning och inte aktivitet. Gamla 99mac hade antalet postningar och det är ju ett tydligt sätt att mäta aktivitet. Men det säger inte så mycket egentligen.

Hmm, allt detta snack om kharma verkar lite felplacerat i ett macforum som detta.

Jag som trodde att 99mac var fritt från religiösa (och politiska) kopplingar och anspelningar? Hur är det med andra religiösa och för den skull politiska termer? Är de också inkorporerade i 99macs officiella terminologi? Eller är det endast den buddisktiska terminologin som är inkorporerad i 99mac.se?

Personligen vill jag inte ha någon ful blå buddha i mina inlägg. Jag föredrar en bild på Jesus, som jag anser var klart mer upplyst än alla de buddor som påstås ha funnits på vår jord.

buddha [bu´da] (sanskrit, 'en upplyst', 'en uppvaknad'), en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning

Jesus, Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt. J..bar det hebreiska namnet Jeshu´a‘ (kortform av Jehoshu´a‘, vårt Josua), som på grekiska blev I\sous [-su:´s] och på latin Iesus. Vi har övertagit den latinska formen. Namnet betyder 'Jahve räddar'.

Ursprungligen av Peter Edwardsson:

Hmm, allt detta snack om kharma verkar lite felplacerat i ett macforum som detta.

Jag som trodde att 99mac var fritt från religiösa (och politiska) kopplingar och anspelningar? Hur är det med andra religiösa och för den skull politiska termer? Är de också inkorporerade i 99macs officiella terminologi? Eller är det endast den buddisktiska terminologin som är inkorporerad i 99mac.se?

Personligen vill jag inte ha någon ful blå buddha i mina inlägg. Jag föredrar en bild på Jesus, som jag anser var klart mer upplyst än alla de buddor som påstås ha funnits på vår jord.

buddha [bu´da] (sanskrit, 'en upplyst', 'en uppvaknad'), en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning

Jesus, Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt. J..bar det hebreiska namnet Jeshu´a‘ (kortform av Jehoshu´a‘, vårt Josua), som på grekiska blev I\sous [-su:´s] och på latin Iesus. Vi har övertagit den latinska formen. Namnet betyder 'Jahve räddar'.

Jag som trodde vi skulle vara fria från religiösa fanatiker.

 • Oregistrerad
 • 2004-02-06 11:33
Ursprungligen av Christopher Anderton:

Jag som trodde vi skulle vara fria från religiösa fanatiker.

Det är ju 99mac som dragit in de religösa termerna och symbolerna, så den diskussionen fär ni nog vackert ta.
Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Då börjar det faktisk likna en sekt som jag läste någon annanstans, och då är de faktiskt 99mac som är fanatikerna som vill använda uråldriga symboler men "bara" på ett sätt som passar dem, på bara egena premisser, utan konsekvenser, låter i mina öron just fanatiskt.

Därtill ställer jag mig undrande till om Björnström kan hålla koll på vilka som varit till behag för "sektledaren" genom att själv kolla vilka som gett just honom kharma, vilket ju uppenbarligen varit populärt vid forumöppningen. Lite märkliga övertoner väcker det hos mig när EN person skenar iväg på skalor så där.

Senast redigerat 2004-02-06 11:55
Ursprungligen av lheidner:

Det är ju 99mac som dragit in de religösa termerna och symbolerna, så den diskussionen fär ni nog vackert ta.
Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Då börjar det faktisk likna en sekt som jag läste någon annanstans, och då är de faktiskt 99mac som är fanatikerna som vill använda uråldriga symboler men "bara" på ett sätt som passar dem, på bara egena premisser, utan konsekvenser, låter i mina öron just fanatiskt.

Därtill ställer jag mig undrande till om Björnström kan hålla koll på vilka som varit till behag för "sektledaren" genom att själv kolla vilka som gett just honom kharma, vilket ju uppenbarligen varit populärt vid forumöppningen. Lite märkliga övertoner väcker det hos mig när EN person skenar iväg på skalor så där.

Jag menade mer att Peter Edwardsson är tillhör samma liga som vill förbjuda muslimer, tror på en homosexuell konspiration etc etc..

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2004-02-06 01:21
Ursprungligen av Peter Edwardsson:

Personligen vill jag inte ha någon ful blå buddha i mina inlägg. Jag föredrar en bild på Jesus, som jag anser var klart mer upplyst än alla de buddor som påstås ha funnits på vår jord.

Jag håller faktiskt med Peter. Jag skulle hellre se en Jesus men allra helst inget alls.
Jag tycker att det klingar väldigt mycket dokusåpa över det hela. Termen karma handlar ju om personen och det är väl inte de vi ska betygsätta utan inläggen och deras nytta för 99mac-gemenskapen.

Vad kommer att hända med den som får 0 i "Kharma"? Blir den personen utröstad och får inte vara med längre?

Idén är god men har gått fel väg. Gör istället ett poängsystem där varje inlägg kan få t ex 1-5 poäng. På medlemmens sida, under "skrivna inlägg" kan man se inläggsrubrik och poäng. Sist på sidan ses poängsumma, medelsumma samt antalet poänglösa inlägg. (Hepp! det där sista blev ju riktigt skoj!) Liknande de system som finns på t ex en del auktions-webbplatser.

Ursprungligen av Kimpa:

Jag tycker att det klingar väldigt mycket dokusåpa över det hela. Termen karma handlar ju om personen och det är väl inte de vi ska betygsätta utan inläggen och deras nytta för 99mac-gemenskapen.

Vad kommer att hända med den som får 0 i "Kharma"? Blir den personen utröstad och får inte vara med längre?

Idén är god men har gått fel väg. Gör istället ett poängsystem där varje inlägg kan få t ex 1-5 poäng. På medlemmens sida, under "skrivna inlägg" kan man se inläggsrubrik och poäng. Sist på sidan ses poängsumma, medelsumma samt antalet poänglösa inlägg. (Hepp! det där sista blev ju riktigt skoj!) Liknande de system som finns på t ex en del auktions-webbplatser.

- Kharma sätts vid inläggen, inte på profilen. Bra inlägg ska öka en persons Kharma är tanken bakom systemet. Vi har ännu inte haft systemet tillräckligt länge för att vi ska se dom långsiktiga effekterna.

- Såvitt jag vet är det väldigt få som fått sänkt Kharma så här långt. 99mac har haft sin andel av forumbesökare som använt forumet som personlig politisk scen och gjort sitt bästa för att skapa kaos och vilda argsinta debatter istället för att hålla ämnet kring Mac. Jag tror att dom dagarna är förbi när Offtopic.se existerar sida vid sida (dom flesta debatterna har kretsat kring Livsstilsforumet).

- Ta en titt på hur Slashdot fungerar, dom har ett liknande system som 99mac. Det verkar fungera fint i mina ögon.

- Din tanke om poängsystemet (1-5 på resp inlägg) blir ju egentligen bara en modifikation av det befintliga systemet: Vilket inlägg har fått respektive poäng (kom ihåg återigen: Kharma kopplas redan till ett inlägg men summeras i profilen)

Vi måste kunna ta saker med en nypa salt. Karma är ett av S.Jobs väl använt uttryck. Även om SJ kanske är buddist så tror jag att kan använder ordet i ett allmänt beskrivande syfte.
Personligen tycker jag att det är ett ganska "mysigt" uttryck. Mycket trevligare än cool, som verkligen är överanvänt.
Så snälla, gör inte detta till något mer komplicerat än vad det är. Jag förstår att man kan dra religiösa slutsatser och jämförelser men det är inte nödvändigt i denna fråga.
Jag tror inte att majoriteten har något emot uttrycket Karma, det kan finnas åsikter om "Karmas" vara eller inte men detta kanske skall tas upp till diskussion vid ett senare tillfälle.

Kommer nedladdning av musik någon annanstans än från iTMS direkt påverka min Kharma negativt då?

Och vice versa. Dessutom blir det ju svårt för andra än amerikaner att få hög Kharma också.

Idén med Kharma fungerar inte. Min khamra har sjunkit och det måste vara in i helvete fel. Jag är nästa Gud, ja om inte han (eller hon) så iallafall en som tror väldigt mycket på mig själv. INGEN, allså ingen slår ner en SockerConny. Det är min uppgift och mitt järnrör som slår neråt...

Skämt åsido, kan man få se vem som har tagit sig friheten att förstöra min fredag? Kharma kan ju inte bli något annat än något väldigt subjektivt och mindre seriös Kalle Anka baramometer...

Ja en sekt verkar det tyvärr bli mer och mer. Ta bort buddha statyn. Jag trodde som så många andra att 99mac är politiskt och religiöst obunden. Skall det vara en symbol så inte skall det vara en religiös symbol.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2004-02-06 11:51
Ursprungligen av xplane:

Ja en sekt verkar det tyvärr bli mer och mer. Ta bort buddha statyn. Jag trodde som så många andra att 99mac är politiskt och religiöst obunden. Skall det vara en symbol så inte skall det vara en religiös symbol.

Skulle också helst se att buddhastatyn försvinner.

 • Oregistrerad
 • 2004-02-06 12:13

det kommer asså ta mej hundra år att få ngn kharma här.. -sucka-
vad är jag, en helt kharmlös man i sina bästa år.

Bevaka tråden